Siirry sisältöön

onko jotain

kysyttävää?

Usein kysyttyä

Kuinka suuri Kupariteollisuuspuiston alue on?

Aidattu alue pysäköintipaikkoineen on noin 100 hehtaarin kokoinen.

Kuinka paljon Kupariteollisuuspuistossa on yrityksiä?

Tuotannollisia toimijoita on 7 kpl (Aurubis, Boliden, Cupori, Luvata, Metso, Turun Kovakromi ja Upcast). Näiden lisäksi alueella on useita tukipalveluja tuottavia yrityksiä. Kaikkiaan alue työllistää 1400 henkilöä.

Saako alueella valokuvata ja/tai videokuvata?

Kupariteollisuuspuiston alueella ei saa valo- tai videokuvata.

Mihin voin jättää autoni vierailuni ajaksi?

Kupariteollisuuspuiston alueelle tuleva vierailija löytää vieraille tarkoitetun pysäköintipaikan Info-rakennuksen sisäänkäynnin läheisyydestä kyltillä merkityiltä vierailijapaikoilta.

Mihin voin jättää autoni lyhytaikaisen työsuorituksen ajaksi?

Jos tekee töitä alueella, auto jätetään infopisteen läheisyydestä löytyvälle merkitylle pysäköintialueelle, jolle ei tarvita pysäköintilupaa. Vieraspaikat ovat vieraita varten.

Miksi vierailija kuljetetaan alueelle autolla?

Turvallinen liikkuminen alueella vaatii aluetuntemusta ja tottumista teollisuusalueen liikenteeseen. Rekka- ja trukkiliikenne sekä tuotanto- ja huoltoajo on erittäin vilkasta. Alueella liikennöi lisäksi muun muassa juna. Vierailijan on turvallisinta kulkea aluetta tuntevan kuljettajan kyydissä.

Kuljetetaanko alueella myös kaikki työntekijät?

Ei kuljeteta. Työntekijät kulkevat alueella pääsääntöisesti jalan tai alueella liikkumiseen varatuilla polkupyörillä. Työntekijät jättävät omat autonsa alueen ulkopuolisille pysäköintialueille.

Paljonko alueella käytettävillä hybridiautoilla ajetaan vuoden aikana?

Alueella käytettävillä hybridiautoilla ajetaan vuoden aikana noin 18000 km.

Miksi vierailupaikalle ei saa kävellä, vaikka tontti olisi tuttu?

Olosuhteet ja ajoreitit alueella saattavat vaihdella vierailujen välissä. 24/7 -alueella palvelevan vartiointiliikkeen kuljettajilla on paras tieto vallitsevista olosuhteista ja turvallisista reiteistä.