Siirry sisältöön

TURVALLISUUS ON MEILLE

TÄRKEÄ ASIA

Turvallisuustiedote

Kupariteollisuuspuiston turvallisuustiedote

Kupariteollisuuspuiston yritykset ovat laatineet tämän tiedotteen opastaakseen lähiseudun asukkaita toimimaan oikein mahdollisessa vaaratilanteessa. Tiedotteessa kerrotaan myös teollisuusalueen toiminnasta ja teollisuusalueella käytettävistä kemikaaleista. Tiedote julkaistaan noin viiden vuoden välein.

 

Kupariteollisuuspuisto on 100 hehtaarin kokoinen alue Kokemäenjoen varrella Porissa. Kupariteollisuuspuistossa toimii useita yrityksiä sekä niiden yhteistyökumppaneita ja alihankkijoita. Henkilöstöä alueella on yhteensä noin 1 400. Turvallisuustiedote on löydettävissä myös yritysten internetsivustoilla sekä suomeksi että ruotsiksi.

 

Tunnistamme toimintaamme liittyvät riskit

Kupariteollisuuspuiston yritysten toimintaa arvioidaan jatkuvasti terveys-, turvallisuus- ja ympäristöriskien tunnistamiseksi. Vaarallisia kemikaaleja käsittelevien ja varastoivien yritysten toimintaa ohjaa vaarallisia aineita koskeva lainsäädäntö. Valvovana viranomaisena toimii Turvallisuusja kemikaalivirasto (Tukes). Tieto tuotantolaitoksille tehdyn viimeisimmän määräaikaistarkastuksen ajankohdasta ja sen sisällöstä sekä tarkastusohjelmasta ovat saatavissa Tukesilta.

 

Osaava henkilöstö on keskeisessä asemassa

Kupariteollisuuspuistossa toimivien yritysten henkilöstöä koulutetaan tuntemaan hyvin valmistusprosessit ja laitteistot. Tuotantoprosessien valvonta sekä laitteiden ennakkohuolto ja kunnossapito on tehokasta. Myös alueella työskentelevien ulkopuolisten urakoitsijoiden asiantuntemus vaarojen ennaltaehkäisemisestä sekä muista turvallisuus- ja ympäristöasioista varmistetaan erilaisin koulutuksin.

 

Varaudumme vaaratilanteisiin

Kupariteollisuuspuistossa on varauduttu vaara- ja onnettomuustilanteisiin, koska niiden mahdollisuutta ei voida täysin sulkea pois. Satakunnan pelastuslaitos on varautunut ulkoisen pelastussuunnitelman ja Kupariteollisuuspuiston yritykset sisäisen pelastussuunnitelman avulla onnettomuuksiin, joita voisi tapahtua kemikaalien valmistuksessa, varastoinnissa tai kuljetuksissa. Suunnitelmat sisältävät toimintaohjeet ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi. Kupariteollisuuspuistossa järjestetään säännöllisesti koulutusta ja harjoituksia onnettomuustilanteissa toimimisesta yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Pelastustoiminnasta alueella huolehtivat Kupariteollisuuspuiston tehdaspalokunta yhdessä Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa.

 

Alueella käsiteltäviä ja varastoitavia kemikaaleja ovat muun muassa rikkidioksidi, nestekaasu ja vety

  • Aurubis Finland Oy valmistaa kuparivalanteita sekä valssattuja tuotteita kuten kuparilevyjä ja -nauhoja. Tuotantoprosesseissa käytetään muun muassa nestekaasua ja vetyä. Aurubis Finland Oy vastaa nestekaasun varastoinnista Kupariteollisuuspuistossa ja toimii jakelijana alueen muille yrityksille. Aurubis Finland Oy:n toimintaperiaateasiakirja liitteineen on yleisön nähtävissä Kupariteollisuuspuiston infopisteessä.
  • Boliden Harjavalta Oy:n kuparielektrolyysin päätuote on katodikupari. Muita tuotteita ovat kulta, hopea ja seleeni sekä kupari- ja nikkelisulfaatti. Tuotantoprosesseissa käytetään nestekaasua ja rikkidioksidia.
  • Cupori Oy valmistaa kuparista vesi- ja lämpöjohtoputkia, puolaputkia ja teollisuusputkia. Tuotantoprosesseissa käytetään muun muassa vetyä.
  • Luvata Pori Oy valmistaa erilaisia kupari- ja kupariseostuotteita. Tuotantoprosesseissa käytetään muun muassa nestekaasua ja vetyä.
  • Metso Outotec Oy on teknologiatoimittaja, joka on johtava mineraalien ja metallien valmistuksen teknologiaan keskittynyt yhtiö. Kupariteollisuuspuiston tutkimuskeskuksessa yhtiöllä on metallurgiset ja analyyttiset laboratoriot sekä hydro- ja pyrometallurginen koetehdas. Koetehtaalla käytetään ajoittain pieniä määriä nestekaasua.
  • Turun Kovakromi Oy on erikoistunut kone-elinten kulumiskestävyyden parantamiseen pintakäsittelyn avulla. Pääasiallisesti käytetään kovakromausta, joka on elektrolyyttinen pintakäsittelymenetelmä. Siinä perusmetalli päällystetään metallisella kromilla kromihappokylvyssä sähkövirran avulla.

Mahdolliset suuronnettomuusvaarat Kupariteollisuuspuistossa

Teollisuuslaitoksilla mahdollisesti syttyvissä tulipaloissa muodostuvaa haitallista savua ja nokea voi levitä myös lähiympäristöön. Rikkidioksidia ja nestekaasua koskevissa onnettomuustilanteissa on huomioitava, että tuulen suunnasta ja voimakkuudesta riippuen kaasupilvi saattaa levitä hyvin nopeasti.

 

Toimintaohjeet suuronnettomuuden varalta

Yleinen hälytysmerkki on yhtäjaksoinen minuutin kestävä nouseva ja laskeva sireenin ääni. Yleinen vaaramerkki varoittaa väestöä
uhkaavasta välittömästä vaarasta. Varoitus annetaan taajamissa kiinteällä ulkohälytinjärjestelmällä ja taajamien ulkopuolella
kulkuneuvoon asennetuilla liikkuvilla hälyttimillä.

Merkin kuullessasi toimi näin:

1Siirry sisälle ja pysy siellä. Jos et pääse sisälle, tarkista tuulen suunta ja poistu kaasun alta sivutuuleen. Jos joudut kaasupitoiseen ilmaan, liiku rauhallisesti.
2Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet. Jos tunnet kaasun hajua, suojaudu hengittämällä kostean vaatteen läpi. Pyri rakennuksen yläkerroksiin, jos se on mahdollista.
3Kuuntele radiota ja avaa televisio saadaksesi lisätietoa ja ohjeita. Odota rauhallisesti viranomaisen antamia tiedotteita ja ohjeita. Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.
4Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeutuisi. Käytä puhelinta vain kun olet välittömän avun tarpeessa.
5Vaara ohi -merkki on yhtämittainen, tasainen äänimerkki. Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi.