Siirry sisältöön

TURVALLISUUS ON MEILLE

TÄRKEÄ ASIA

Turvallisuus

Osaava henkilöstö on keskeisessä asemassa

Kupariteollisuuspuistossa toimivien yritysten henkilöstöä koulutetaan tuntemaan hyvin valmistusprosessit ja laitteistot. Tuotantoprosessien valvonta sekä laitteiden ennakkohuolto ja kunnossapito on tehokasta. Myös alueella työskentelevien ulkopuolisten alihankkijoiden asiantuntemus vaarojen ennaltaehkäisemisestä sekä muista turvallisuus- ja ympäristöasioista varmistetaan erilaisin koulutuksin.

 

Varaudumme vaaratilanteisiin

Kupariteollisuuspuiston yrityksissä on varauduttu vaara- ja onnettomuustilanteisiin, koska niiden mahdollisuutta ei voida täysin sulkea pois. Satakunnan pelastuslaitos on varautunut ulkoisen pelastussuunnitelman ja Kupariteollisuuspuiston yritykset sisäisen pelastussuunnitelman avulla onnettomuuksiin, joita voisi tapahtua kemikaalien valmistuksessa, varastoinnissa tai kuljetuksissa. Suunnitelmat sisältävät toimintaohjeet ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi.

Kupariteollisuuspuiston yrityksissä järjestetään säännöllisesti koulutusta ja harjoituksia onnettomuustilanteissa toimimisesta yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Pelastustoiminnasta alueella huolehtivat Kupariteollisuuspuiston teollisuuspalokunta yhdessä Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa.

 

Tunnistamme riskit

Kupariteollisuuspuiston yritysten toimintaa arvioidaan jatkuvasti terveys-, turvallisuus- ja ympäristöriskien tunnistamiseksi. Vaarallisia kemikaaleja käsittelevien ja varastoivien yritysten toimintaa ohjaa vaarallisia aineita koskeva lainsäädäntö. Valvovana viranomaisena toimii Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Tieto tuotantolaitoksille tehdyn viimeisimmän määräaikaistarkastuksen ajankohdasta ja sen sisällöstä sekä tarkastusohjelmasta ovat saatavissa Tukesilta.


Kupariteollisuuspuisto on päihteetön alue

Päihteiden tuonti tai niiden vaikutuksen alaisena oleminen Kupariteollisuuspuistossa on ehdottomasti kielletty.


Nollatoleranssi

Alueella toimiva vartiointiliike suorittaa säännöllisesti seulonta-alkometripuhallutuksia alueen sisäänkäyntien välittömässä läheisyydessä. Seulonta-alkometriin puhaltaminen ei ole pakollista, mutta se on alueelle sisäänpääsyn edellytyksenä.