Siirry sisältöön

Kuljetaan

turvallisesti

Alihankkijat

Tavoitteenamme on taata turvallinen työympäristö sekä henkilöstön ja ympäristön hyvinvointi. Yritysten oman henkilöstön ja alueella toimivien urakoitsijoiden turvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Turvallisen työn perustana ovat yhteiset turvallisuusperiaatteet ja -säännöt. Kupariteollisuuspuiston aluetta valvovat vartijat kamera- ja kulunvalvontajärjestelmän avulla. He opastavat vieraita, estävät asiattomien pääsyn teollisuusalueelle ja valvovat tehdasalueelle tulevaa ja sieltä lähtevää ajoneuvoliikennettä. Kupariteollisuuspuiston henkilöliikenneporteista kuljetaan henkilökohtaisella kulunvalvonta- avaimella. Vierailijat rekisteröidään kulunvalvontajärjestelmään vieraiden vastaanoton yhteydessä. Kuljetpa miten tai millä tahansa Kupariteollisuuspuistossa, noudata aina liikennesääntöjä ja erityistä varovaisuutta, sillä tehdasalueella liikkuu ajoneuvoja, junia ja työkoneita. On tärkeää muistaa, että monista työkoneista on erittäin rajoitettu näkyvyys.

Kupariteollisuuspuiston tuotantolaitokset työllistävät kumppanuusyritysten kanssa yli 1400 henkilöä. Sen lisäksi alueella työskentelee välillisesti satoja henkilöitä. Turvallinen työn tekeminen Kupariteollisuuspuistossa on mahdollista vain silloin, kun myös alihankkijat tunnistavat työssään olevat riskit ja noudattavat ohjeita.

 

ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA

Alihankkijan tulee ilmoittaa ennen töiden aloittamista työntekijöidensä nimet tilaajan valvojalle saadakseen heille alueella liikkumiseen tarvittavat kulunvalvonta-avaimet. Kulkuluvan edellytyksenä on turvallisuuden yleisperehdytyskoulutuksen suorittaminen sekä voimassa oleva työturvallisuuskortti. Alihankkijoiden työntekijöillä tulee olla myös kuvallinen henkilökortti.

 

TYÖLUVAT

Tehdasalueella on käytössä kirjallinen työlupajärjestelmä. Jotta työt sujuisivat turvallisesti, edellytämme kaikilta työntekijöiltä kirjallista työlupaa ja voimassa olevaa työturvallisuuskorttia. Työluvan antaa aina yhteysyrityksen valtuuttama henkilö. Ennen töiden aloittamista on ilmoittauduttava työkohteen valvomossa.

 

ALIHANKKIJAT

Alihankkijaa varten tarvitaan yhteysyrityksen lupa.

 

TURVALLISUUS

Ennen työn aloittamista sinulle annetaan Kupariteollisuuspuistossa perehdyttäväksesi turvallisuus- ja ympäristöopas sekä kyseisen yrityksen osaston turvallisuuskoulutus sekä työkohtainen perehdytys. Työt tulee aina tehdä suunnitellusti. Edellytykset turvalliseen työntekoon ovat ammattitaito ja työhön liittyvien riskien tunnistaminen ennen työn aloitusta. Jokaisen on työssään huolehdittava omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta. Työntekijän on viipymättä ilmoitettava esimiehelleen ja tilaajan valvojalle koneissa, laitteissa tai työolosuhteissa esiintyvistä puutteista, joista saattaa aiheutua tapaturman tai sairastumisen vaara. Mikäli työstä aiheutuu vakavaa vaaraa, on henkilöllä oikeus pidättäytyä työn tekemisestä. Tästä on välittömästi ilmoitettava työnantajalle ja tilaajan valvojalle.

Tehdasalueelle saa viedä vain sellaisia työvälineitä, jotka ovat tarpeellisia ja turvallisia työn suorittamisen kannalta. Alihankkijan työvälineiden tulee olla tunnistusmerkittyjä.

 

VALO- JA VIDEOKUVAUS

Valokuvaaminen sekä videokuvaaminen alueella on kielletty.


Alueella on jatkuva vartiointi sekä tallentavat videot.

Noudata kaikissa vaaratilanteissa alueen turvallisuusohjeita.